Bílý Kostel 231, 463 31 Bílý Kostel nad Nisou

+420 775 053 902 pomoc@pvnliberecko.cz

Pro žadatele

Nadační fond Pomoc v nouzi Liberecko poskytuje veškeré služby,  pomoc,  konzultace a rady  naprosto BEZPLATNĚ a nezištně.

Posláním a účelem Nadačního fondu Pomoc v nouzi Liberecko je pomoc  finanční nemocným, zdravotně znevýhodněným, rodinám i jednotlivcům v tísni,  podporujeme právnické osoby a národnostní menšiny v Libereckém kraji.
Pro fyzické osoby:
Chcete zažádat o nadační příspěvek, je nutné vyplnit žádost:
Po vyplnění žádost zašlete na adresu.   Na  e-mail Vám přijde   potvrzení o přijetí žádosti. Při nejbližším zasedání správní rady bude Vaše žádost projednána. O výsledku budete informováni elektronickou poštou. Spolu s žádostí je třeba vyplnit Souhlas NF