Bílý Kostel 231, 463 31 Bílý Kostel nad Nisou

+420 775 053 902 pomoc@pvnliberecko.cz

Pro dárce

Možnosti dárcovství

Činnost Nadačního fondu Pomoc v nouzi Liberecko můžete podpořit jednorázovou libovolnou částkou zaslanou na transparentní účet č. 2401579737/2010 nebo poštovní poukázkou,  pravidelnými platbami na účet č. 2401579737/2010, například na základě trvalého příkazu. S dárci lze uzavřít darovací smlouvu, a to buď na dar finanční, nebo na dar věcný. Účel svého daru můžete přesně specifikovat přímo v rámci darovací smlouvy. Pohyby můžete sledovat zde.

 

Individuální

Od základu daně lze odečíst hodnotu darů, pokud úhrnná hodnota darů ve zdaňovacím období přesáhne 2 % ze základu daně nebo činí alespoň 1 000 Kč. Dar může snížit základ daně max. o 10 %.

Každý příspěvek směřující ke zlepšení situace klientů v sociální tísni má smysl!